Showing videos tagged with
språk

6:47

Oppdatering: Språkloven

I dag er en historisk og fantastisk dag for norsk tegnspråk ! Endelig legges det frem et konkret lovforslag som er likestiller tegnspråket med andre norske språk. Språkdirektør i Språkrådet Åse...
6:47

Oppdatering: Språkloven

I dag er en historisk og fantastisk dag for norsk tegnspråk ! Endelig legges det frem et konkret lovforslag som er likestiller tegnspråket med andre norske språk. Språkdirektør i Språkrådet Åse...
5:56

Organisasjonen Al-Islaah

Her er reportasjen vår om organisasjonen Al-Islaah. De har som formål å informere om islam på norsk tegnspråk, og de ønsker å fremme kommunikasjon og forståelse mellom døve barn og voksne med fremm...
28:26

Tegnsatt 1994-05

Hovedinnslaget i dette Tegnsatt-programmet er en reportasje fra Norges Døveforbunds kongress i Bergen. Disse kongressene vedtar et fire-årig arbeidsprogram for forbundet og star derfor sentralt i d...
29:33

Tegnsatt 1994-06

Mange bruker sommerferien til reiser i utlandet og har erfart at det ikke alltid er like lett å fa kontakt med folk fra andre land. Språkbarrierene blir ofte større jo lengre vekk fra Norge vi komm...
14:02

Tegnsatt 2001-06

Døve fra andre land som har flyttet til Norge. Innflytterne forteller om deres opplevelse og hvilket inntrykk de har av Norge. Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 06 Sendingsdato: 2001-05-21
14:19

Tegnsatt 2001-07

Intervju med politikere om tegnspråkteateret og tegnspråk som offisielt språk - innslag fra speiderleir på Risøya Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 07 Dato: 2001-09-03