Showing videos tagged with
roar bredvei

29:27

Tegnsatt 1991-03

Programleder: Rune Pettersen - Døveprest Roar Bredvei forteller påskebudskapet. Bilder fra Ål kirke - Reportasje fra basaren i Oslo Døvekirke - Intervju med lederen i Nasjonalt Døveteater, Mira Zuc...
29:55

Tegnsatt 1992-06

Første sekvens er informasjon om EF. Faktaopplysninger og intervju med ja- og nei-siden i EF-debatten - Reportasje fra Døves dataklubb i Bergen, visstnok den eneste dataklubben for døve - Vi gir in...
14:07

Tegnsatt 1997-04

Vi besøker døvekirken i Oslo, der Hakim fra Algerie har sittet et år i kirkeasyl. Døveprest Roar Bredvei deltar også i programmet.