Showing videos tagged with
overgrep

15:49

Charlotte sjekker - Kompisvoldtekt

Seksuelle overgrep kan ta mange ulike former. De fleste ser for seg at voldtekt skjer når en kvinne går alene hjem om kvelden og blir overfalt av en fremmed. Men de færreste overgrep skjer på denne...
14:02

Tegnsatt 1999-06

Seksuelle overgrep er større blant døve barn enn ellers i befolkningen. Reportasje fra Rådgiverkontoret for hørselshemmede, teaterprosjektet Emma, og intervju med forfatteren Lise Blomquist. S...
14:04

Tegnsatt 1999-13

Programleder: Helge Herland -Spørreundersøkelse om seksuelt misbruk -Jonas-prisen til Thorbjørn J. Sander -Barns tanker om fremtiden -Tegnspråkteater -Valgresultat. Serie: Tegnsatt År: 1999 Ep...
14:02

Tegnsatt 2001-01

Døves trykkeri skifter navn – Seksuelt misbruk av døve barn – Engelske døve på Kilmanjaro, del 1 Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 01 Dato: 2001-01-08
14:03

Tid for tegn 2007-04

Barnevern - oppfølging av overgrep Serie: Tid for tegn År: 2007 Episode: 04 Dato: 2007-01-22
13:53

Tid for tegn 2007-10

Overgrep på barn Serie: Tid for tegn År: 2007 Episode: 10 Dato: 2007-03-12