Showing videos tagged with
odd-inge schrøder

28:41

Tegnsatt 1989-07

Dagsrevyen blir tekstet - Intervju med Odd Haddel. Sykepenger for foreldre på tegnspråkkurs? - Ekstraordinært landsmøte i NDF - Tegnspråkinstitutt arbeider med tegnspråkordbok - Sommer i Sørlandspa...
24:27

Tegnsatt 1992-11

Hovedinnslaget i programmet er den forandringen som skjer med skolene for døve. fra tradisjonell døveskole og til statlige spesialpedagogiske kompetansesentrer og mindre skoler? Vi spør om det er r...
15:07

Tegnspråkriket - Identitet

Endelig er Tegnspråkriket tilbake, og denne gang i en helt ny drakt. Her skal Imran møte førsteamanuensis emeritus Odd-Inge Schrøder. De skal diskutere temaet identitet og om hvordan det var i gaml...