Showing videos tagged with
norsk offentlig utredning

2:57

Regjeringen oppretter tegnspråkutvalg (NOU)

Da språkloven ble vedtatt, ble det også bestemt at det skulle skrives en NOU (norsk offentlig utredning) for tegnspråkområdet. Nå er utvalget som skal jobbe med dette nedsatt. Her forteller André h...
2:57

Regjeringen oppretter tegnspråkutvalg (NOU)

Da språkloven ble vedtatt, ble det også bestemt at det skulle skrives en NOU (norsk offentlig utredning) for tegnspråkområdet. Nå er utvalget som skal jobbe med dette nedsatt. Her forteller André h...