Showing videos tagged with
nordstrand

14:44

Tegnsatt 1997-03

Arbeidsmuligheter for døve i fremtiden? Stiftelsen Hjemmet for døve har opprettet arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo, Bergen og Andebu. Er dette fremtidens arbeidsplasser for både funksjonshemmede og f...