Showing videos tagged with
knut bjarne kjøde

28:08

Tegnsatt 1989-09

Orientering om handlingsplanen for funksjonshemmede - En-akt: "Svanen" fremført av Debbie Rennie - Norgesmesterskapet i friidrett for døve - Nordisk Mesterskap i fotball for døve. Program...
29:50

Tegnsatt 1989-12

G.I. Grongstad har vært sentral i arbeidet med å samle inn penger til døveskole i Gambia - Leinebø leser Alf Prøysens fortelling: "Juleglans og innmaskake" - Barn fra Hunstad skole viser...
31:06

Tegnsatt 1990-01

Om revolusjonen i Øst-Europa - Sosialdepartementet oppretter fire nye tolkesentraler - Intervju med alpinveteranene Hans Lie og Harald Håverstad - Rødbygget, Komit arbeider for at rødbygget i Trond...
29:50

Tegnsatt 1990-04

Hvordan opplevde døve krigen? - Døveskolen i Dacca, Bangladesh - Gøsta Rougnø forteller fra tegnspråkkonferansen i Hamburg. Programleder: Knut Bjarne Kjøde
28:56

Tegnsatt 1992-02

Programleder: Odd-Inge Schrøder - Programmet tar opp tegnspråkets stilling i dag. Bl.a. Reises det spørsmål om det arbeidet som drives for å få Stortinget til å vedta en egen tegnspråklov. Intervju...
29:49

Tegnsatt 1994-02

Første innslag er om Paralympics på Lillehammer, lekene som samler ulike funksjonshemmede fra hele verden til konkurranse pa snø og is, vi tar opp spørmålet om hvorfor døve står utenfor lekene. - V...
14:02

Tegnsatt 1999-18

Døve i arbeidslivet Serie: Tegnsatt År: 1999 Episode: 18 Dato: 1999-11-29
14:05

Tegnsatt 2001-02

Fastlegeordningen, legen som kan tegnspråk tilknyttet Rådg.kontoret i Oslo – Døves idrettslag – Engelske døvepå Kilmanjaro, del 2 Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 02 Dato: 2001-01-20
15:07

Tegnspråkriket - Identitet

Endelig er Tegnspråkriket tilbake, og denne gang i en helt ny drakt. Her skal Imran møte førsteamanuensis emeritus Odd-Inge Schrøder. De skal diskutere temaet identitet og om hvordan det var i gaml...