Showing videos tagged with
ipek d. mehlum

10:25

Musikantene fra Bremen

Sammen med Teater Manu ønsker vi å presentere eventyrfavoritten «Musikantene fra Bremen». Eventyret er oversatt og innlest av Ipek D. Mehlum og Sølvi Zuckermann etter tillatelse fra Favola Forlag f...
25:02

Tegnsatt 1993-02

Forberedelse til vinterlekene for døve - Arbeidsledighet blant døve.