Showing videos tagged with
hyllestad

14:46

Tegnsatt 1996-08

Vi besøker 149-sentralen i Hyllestad, Song, og får informasjon om formidlingstjenesten. Programmet gir også informasjon om mobile tekst-tlf og om nødmeldingstjenesten.