Showing videos tagged with
hjemmet for døve

29:52

Tegnsatt 1990-05

Innslag om eldre døves situasjon i Norge, reportasje fra Hjemmet for døve i Oslo og Bergen - Innvielse av nye Nøkkelbo i Andebu - Portrett av Elinor Rønning - informasjon om reiseforsikring og folk...
27:42

Tegnsatt 1995-02

Portrett av Anne Marte Følesvik. Hun er døv og psykisk utviklingshemmet. Hun vil gjerne fortsette å bo på Hjemmet for døve, men hjemstedskommunen ønsker å ha henne hjemme, bl.a. fordi dette er lang...
14:44

Tegnsatt 1997-03

Arbeidsmuligheter for døve i fremtiden? Stiftelsen Hjemmet for døve har opprettet arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo, Bergen og Andebu. Er dette fremtidens arbeidsplasser for både funksjonshemmede og f...
14:55

Tegnsatt 1998-09

1998 er et stort jubileumsår for døvesamfunnet. Reportasjer fra Skådalen skole som 150 år. Oslo Døveforening, 120 år, og Hjemmet for døve som er 100 år. Programleder : Con Mehlum Serie: Tegnsa...