Showing videos tagged with
floating sauna

14:18

Emilo Christensen (Danmark)

I dagens program, og sesongavslutningen av «Floating Sauna - breaking taboos» møter vi Emilo Christensen fra Danmark. Han forteller om et veivalg han hatt tatt som skulle vise seg å ha en stor endr...
14:18

Emilo Christensen (Denmark) (ENG.)

In this episode and season ending of «Floating Sauna - breaking taboos» meet Emilo Christensen from Denmark. He tells his story about facing a crossroad which would completely change him, his ident...
15:31

Esther Viñas Oliveró (Spain) (ENG.)

In this episode of «Floating Sauna - breaking taboos» meet Esther Viñas Oliveró from Barcelona, Spain. She shares her story about a relationship where things weren’t what they seemed, and how this...
15:31

Esther Viñas Oliveró (Spania)

I dagens program av «Floating Sauna - breaking taboos» møter vi Esther Viñas Oliveró fra Barcelona, Spania. Hun deler historien om et forhold hvor ting ikke var som det skulle være, og om hvordan d...
14:53

Izabella Thuresson (Sverige)

I dagens program av «Floating Sauna - breaking taboos» møter vi svenske Izabella Thuresson. Hun har valgt å åpne seg og fortelle om sin diagnose og en hendelse som endret hennes liv drastisk....
14:53

Izabella Thuresson (Sweden) (ENG.)

In this episode of «Floating Sauna - breaking taboos» meet Izabella Thuresson from Sweden. She has chosen to open up about her diagnosis, and an event which drastically changed her life. Watch by c...
15:00

Mark Berry (New Zealand)

«Floating Sauna» er et unikt talkshow der ulike døve, internasjonale gjester snakker med programleder Erik Akervall . Målet med programmet er å bryte tabuer, og løfte frem ulike skjebner og erfarin...
15:00

Mark Berry (New Zealand) (ENG.)

«Floating Sauna» is a unique talkshow where a selection of deaf, international guests will meet with our host Erik Akervall. The goal of this show is to break taboos, and to exhibit different desti...
15:22

Ole Vestergaard (Danmark)

I dagens program av «Floating Sauna - breaking taboos» møter vi Ole Vestergaard fra Danmark. Han forteller historien om et besøk til legen som skulle endre hele livet for han og hans familie, og om...
15:22

Ole Vestergaard (Denmark) (ENG.)

In this episode of «Floating Sauna - breaking taboos» meet Ole Vestergaard from Denmark. He shares the story of a visit to the doctor that would completely turn his life around for him and his fami...