Showing videos tagged with
finn arild thordarson

14:02

Tid for tegn 2004-35

Informasjon om skolesituasjonen for døve barn. Tilbudet til CI-opererte på kompetansesenteret Serie: Tid for tegn År: 2004 Episode: 35 Dato: 2004-08-30
13:51

Tid for tegn 2004-36

Problemene med å skaffe tolk og kvaliteten på tolkene Serie: Tid for tegn År: 2004 Episode: 36 Dato: 2004-09-20
14:02

Tid for tegn 2005-02

"Privattimen" av Teater Manu – RAFT – Basketball-lag for døve i Trondheim Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 02 Dato: 2005-01-10
14:04

Tid for tegn 2005-12

Eldre døves situasjon og besøk fra Kina Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 12 Dato: 2005-03-21
13:37

Tid for tegn 2005-14

Skoletilbudet til døve barn del 1 Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 14 Dato: 2005-04-04
14:01

Tid for tegn 2005-16

Skoletilbudet til døve barn del 2 Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 16 Dato: 2005-04-18
14:01

Tid for tegn 2005-20

Bamse B del 21 Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 20 Dato: 2005-05-16
14:02

Tid for tegn 2005-42

Oslo døveforening – Con Mehlums kortfilmer Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 42 Dato: 2005-10-17
14:28

Tid for tegn 2005-46

Kulturdagene i Tønsberg Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 46 Dato: 2005-11-14
13:38

Tid for tegn 2006-08

Intervju med Märtha Louise Serie: Tid for tegn År: 2006 Episode: 08 Dato: 2006-03-06