Showing videos tagged with
data

23:53

Tegnkult 1996-03

Første del av programmet er opplesning og dramatisering av novellen "Ifølge databanken" av Henrik Pryser Libell. Andre del av programmet er reportasje fra Vetland skole i Oslo der temaet...
13:55

Tegnkult 2000-02

Hjemme hos Camilla og Thomas. Tema for samtalen er dataspill og internett. Serie: Tegnkult År: 2000 Episode: 02 Dato: 2000-02-07
29:55

Tegnsatt 1992-06

Første sekvens er informasjon om EF. Faktaopplysninger og intervju med ja- og nei-siden i EF-debatten - Reportasje fra Døves dataklubb i Bergen, visstnok den eneste dataklubben for døve - Vi gir in...