Showing videos tagged with
døvblitt

30:06

Tegnsatt 1992-03

Egne alders- og sykehjem for pleietrengende døve? Mange døve opplever å bli plassert i miljøer hvor ingen kan kommunisere med dem. Intervju med Gro Balas om situasjonen i Oslo - Prosjekt om døvblit...