Showing videos tagged with
ci

25:00

Tegnsatt 1993-03

Portrett av Arne Ola Grimstad - Portrett av en døv folkedansinstruktør - Informasjon om cochlea implantat - Stortingsvalget 1993
29:20

Tegnsatt 1995-04

Programmet setter søkelyset på cochlea implantat (ci) som er en øreoperasjon som gir døve muligheten til en lydopplevelse. I programmet møter vi en voksen og et barn som er operert, og vi møter leg...
14:23

Tegnsatt 1998-02

Cochlea Implant operasjonen på døve barn. Vi møter døve skolefolk som er imot til legenes ukritisk positive holdning til CI. Programleder: Helge Herland, Mira Zuckermann Serie: Tegnsatt År: 19...
14:46

Tegnsatt 1998-04

Programmet omhandler Cochlea Implant operasjonen, og er et oppfølgingsprogram. Programleder: Con Mehlum Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 04 Dato: 1998-02-16
14:02

Tid for tegn 2004-35

Informasjon om skolesituasjonen for døve barn. Tilbudet til CI-opererte på kompetansesenteret Serie: Tid for tegn År: 2004 Episode: 35 Dato: 2004-08-30
15:12

Tid for tegn 2007-38

Tegnspråk og CI - foreldrene Beata og Ronny forteller om deres valg. Serie: Tid for tegn År: 2007 Episode: 38 Dato: 2007-10-01