Showing videos tagged with
bergen

14:45

Kom og se med Casper 6 - Skolen

I juniutgaven av Tegntitten treffer vi elever fra Hunstad skole i Bergen. Elevene snakker om eksamen, ferie, sommerjobb og sommerforelskelse. Tegntitten 1995-06
24:08

Tegnkult 1996-02

Første del av programmet er opplesning og dramatisering av novellen "Den blå timen" av Hallvard Fjelltun. Con Mehlum leser. - Andre del er en reportasje fra Hunstad skole i Bergen der tem...
14:43

Tegnkult 1998-05

Reportasje om to jenter i Oslo som er konkurransesvømmere. og fra fotballguttene i Bergen som trener til Norway Cup. Vinner av filmkonkurransen kåres. Serie: Tegnkult År: 1998 Episode: 05 Dato...
13:43

Tegnkult 2000-08

Vivi og Yvonne snakker om strenge foreldre og hva de gjør i fritiden. Intervju med Malcolm Hurtley og frue. Rune Anda forteller om hvordan ungdommen var før.
13:45

Tegnkult 2000-09

Denne episoden har fokus på kommunikasjon mellom døve og hørende kjærester. Serie: Tegnkult År: 2000 Episode: 09 Dato: 2000-11-13
29:10

Tegnsatt 1989-03

Intervju med døveprest Georg Abelsnes - Sketsj av teatergruppa i Bergen Døveforening - Asylsøkere - Innvandrertreff i Oslo Døveforening - "Med tolk hos legen"
29:50

Tegnsatt 1989-12

G.I. Grongstad har vært sentral i arbeidet med å samle inn penger til døveskole i Gambia - Leinebø leser Alf Prøysens fortelling: "Juleglans og innmaskake" - Barn fra Hunstad skole viser...
30:10

Tegnsatt 1990-06

NDFs landsmøte i Geiranger - Henny Lillejord og Erik Gundersen refererer båtreglene - Internasjonal folkedansfestival i Bergen - Prosjekt S. Programleder: Tone-Britt Handberg
29:30

Tegnsatt 1992-04

Reportasje fra døves kirkemøte i Bergen, som bl.a. diskuterte kirkemøtets mandat og funksjon innenfor den norske kirke - Innslag om det nye Europa, om forandringene i Sovjetunionen, og det som skje...
30:02

Tegnsatt 1994-03

Programmet tar opp situasjonen for døve studenter som møter mange hindringer bl.a. i form av mangel på tolker og tilrettelagt undervisningmateriell. Situasjonen holdes opp mot innholdet i Stortings...