Showing videos tagged with
asvo

14:44

Tegnsatt 1997-03

Arbeidsmuligheter for døve i fremtiden? Stiftelsen Hjemmet for døve har opprettet arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo, Bergen og Andebu. Er dette fremtidens arbeidsplasser for både funksjonshemmede og f...
14:02

Tid for tegn 2006-12

Yrkesvalg Serie: Tid for tegn År: 2006 Episode: 12 Dato: 2006-04-03