Showing videos tagged with
anne jo schrøder

14:44

Tegnkult 1997-01

Debatt om tegnspraklig ungdomsprogram. Hva skjer i våre naboland? Er felles nordiske program et alternativ?