Showing videos tagged with
1992

29:41

Tegnsatt 1992-01

Mira Zuckermann leser "Medmenneske" av Phil Bosman - Reportasje fra Lillesund skole i Haugesund hvor døve 4.klassinger lærer engelsk skriftspråk ved hjelp av engelsk tegnspråk - Innslag o...
28:56

Tegnsatt 1992-02

Programleder: Odd-Inge Schrøder - Programmet tar opp tegnspråkets stilling i dag. Bl.a. Reises det spørsmål om det arbeidet som drives for å få Stortinget til å vedta en egen tegnspråklov. Intervju...
30:06

Tegnsatt 1992-03

Egne alders- og sykehjem for pleietrengende døve? Mange døve opplever å bli plassert i miljøer hvor ingen kan kommunisere med dem. Intervju med Gro Balas om situasjonen i Oslo - Prosjekt om døvblit...
29:30

Tegnsatt 1992-04

Reportasje fra døves kirkemøte i Bergen, som bl.a. diskuterte kirkemøtets mandat og funksjon innenfor den norske kirke - Innslag om det nye Europa, om forandringene i Sovjetunionen, og det som skje...
29:55

Tegnsatt 1992-06

Første sekvens er informasjon om EF. Faktaopplysninger og intervju med ja- og nei-siden i EF-debatten - Reportasje fra Døves dataklubb i Bergen, visstnok den eneste dataklubben for døve - Vi gir in...
30:05

Tegnsatt 1992-07

Programmet ser på en del nye muligheter for arbeidsledige døve. Vi besøker Andebu, hvor det er planer om en utvidelse av produksjon av sperregrinder. Dette kan medføre flere nye arbeidsplasser. Vi...
25:36

Tegnsatt 1992-08

Første innslag er fra kulturuken på Hamar. Vi ser på ulike verksteder som drama, kunst, fotografering, og vi besøker Vang kirke hvor den kjente døve kunsmaleren Mathias Stoltenberg er gravlagt. In...
23:37

Tegnsatt 1992-09

Vi møter generalsekretæren i Døves Verdensforbund, finske Liisa Kaupinen. Hun forteller om situasjonen for døve i u-landene, og det arbeide som gjøres for å bedre levevilkårene for denne gruppen. -...
25:20

Tegnsatt 1992-10

Hovedinnslaget er om EØS-avtalen. Programmet viser fra debatten i Stortinget, samtidig som vi gir utfyllende opplysninger om avtalens innhold og betydning. - Den andre delen av programmet inneholde...
24:27

Tegnsatt 1992-11

Hovedinnslaget i programmet er den forandringen som skjer med skolene for døve. fra tradisjonell døveskole og til statlige spesialpedagogiske kompetansesentrer og mindre skoler? Vi spør om det er r...